+38 044 351 75 56
Українською | На русском | in English

Частное акционерное общество “ИСУЗУ-АТАМАН УКРАИНА”

Услуги финансового лизинга

Режим работы ЧАО "ИСУЗУ-АТАМАН УКРАИНА"  (в т.ч. по вопросам финансового лизинга) - рабочие дни: понедельник-пятница (с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00), выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

Частное акционерное общество “ИСУЗУ-АТАМАН УКРАИНА”, код ЕДРПОУ 34539354

СПРАВКА ОБ УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  Нацкомфинуслуг: ФЛ № 643 від 29.01.2019р.

Структура собственности ЧАО "ИСУЗУ-АТАМАН УКРАИНА"

Юридична адреса : 04073, м.Київ. вул.Сирецька, 9, корпус 1-Ф

ТОВ “Комтранскомплект” – єдиний акціонер, що володіє 100 % акцій. Управління Товариством здійснюється Одноосібним акціонером.

Вищий орган Товариства- Загальні збори Товариства.

Виконавчий орган Товариства- Генеральний директор Ткаченко Валерій Миколайович.

Відокремлених підрозділів не має.

Звітність за 2017 рік, підтверджена аудитором.

 Звітність за 2018 рік.

Порушень та провадження справ про банкрутство не має.

Рішень про ліквідацію не має.

 

Види діяльності:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

64.19 Фінансовий лізинг

64.92 Інші види кредитування

64.99 Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення)

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів


Внутрішні правила надання лізингових послуг.Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3; телефон довідкової телефонної служби: +38 044 234 39 46

Орган, який здійснює захист прав споживачів:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України). Телефон гарячої лінії «Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів»: +38 044 528 92 44


Інформація для споживачів (клієнтів) ПрАТ “ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА”, яка повинна надаватися відповідно до статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг":

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.


Условия и тарифы лизинга грузовых автомобилей ISUZU и автобусов ATAMAN

Условие

Юрлица и физлица-предприниматели

Аванс от стоимости автомобиля

от 10%

Срок лизинга

От 1 года

Валюта финансирования

UAH

Одноразовая комиссия от стоимости авто

От 2%

Тариф КАСКО

Тариф страховой компании

График погашения платежей

аннуитет, классический

Дополнительные условия

от 2-х лет деятельности

- В состав лизинговых платежей включаются возмещение части стоимости предмета лизинга, вознаграждение лизингодателя, проценты за пользование банковским кредитом, КАСКО, ОСАГО, регистрация объекта лизинга.