Private Joint-Stock Company "ISUZU-ATAMAN UKRAINE"

Financial leasing

Working time of PrJSC ISUZU-ATAMAN UKRAINE (including financial leasing matters) - working days: Monday-Friday (from 9-00 till 18-00, break from 13-00 to 14-00), days-off: Saturday, Sunday and holidays.

Private Joint-Stock Company "ISUZU-ATAMAN UKRAINE", код ЕДРПОУ 34539354


ДОВІДКА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  Нацкомфінпослуг: ФЛ № 643 від 29.01.2019р.

Shareholders' composition of PrJSC ISUZU-ATAMAN UKRAINE 

Legal address : Block 1-F, 9, Syretska str., 04073, Kyiv, Ukraine

ТОВ “Комтранскомплект” – єдиний акціонер, що володіє 100 % акцій. Управління Товариством здійснюється Одноосібним акціонером.

Вищий орган Товариства- Загальні збори Товариства.

Виконавчий орган Товариства- Генеральний директор Ткаченко Валерій Миколайович.

Відокремлених підрозділів не має.

Звітність за 2017 рік, підтверджена аудитором.

 Звітність за 2018 рік.

Порушень та провадження справ про банкрутство не має.

Рішень про ліквідацію не має.

 

Види діяльності:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

64.19 Фінансовий лізинг

64.92 Інші види кредитування

64.99 Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення)

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів


Внутрішні правила надання лізингових послуг.Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3; телефон довідкової телефонної служби: +38 044 234 39 46

Орган, який здійснює захист прав споживачів:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України). Телефон гарячої лінії «Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів»: +38 044 528 92 44


Інформація для споживачів (клієнтів) ПрАТ “ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА”, яка повинна надаватися відповідно до статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг":

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.


Умови та розцінки лізингу вантажних автомобілів ISUZU і автобусів ATAMAN

Умова

Юридичні особи та фізособи-підприємці

Аванс від вартості автомобілю

від 10%

Термін лізингу

від 1 року

Валюта фінансування

UAH

Одноразова комісія від вартості автомобілю

від 2%

Тариф КАСКО

Тариф страхової компанії

Графік погашення платежів

ануітет, класичний

Додаткові умови

від 2-х років діяльності

- До лізингових платежів включені відшкодування частини вартості предмету лізингу, винагорода лізингодавця, проценти за використання банківського кредиту, КАСКО, ОСЦПВ, реєстрація об'єкту лізингу.